Tagged: visdārgākā pasaulē

visdārgākā pasaulē 0

visdārgākā pasaulē

Šīs obligācijas tiek uzskatītas par brīvām no saistību neizpildes riska. Virsstundas var būt piepūles vērtas. Tam vajadzētu palīdzēt ietaupīt 5% no maksimuma un 1% varbūt vairāk 1 gada laikā. Šajā sarežģītajā ekonomikā daudzi meklē...

Brokeru vērtējums 2020. gadā
X